«الشباب» یک پایگاه نظامی را در سومالی اشغال کرد

عناصر گروه تروریستی «الشباب» یک پایگاه مهم نظامی واقع در حومه شهر «بوصاصو» سومالی را به اشغال خود درآوردند.

آخرین اخبار گیشه