جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی وضعیت یمن

شورای امنیت با تشکیل جلسه‌ای برای دومین بار در روز جمعه،‌به بررسی وضعیت یمن خواهد پرداخت.

آخرین اخبار گیشه