دیدار  «رحمان» با دادستان‌های کل کشورهای «همسود» و «شانگهای»

رئیس جمهور تاجیکستان با دادستان های کل کشورهای عضو جامعه همسود و سازمان همکاری شانگهای دیدار کرد.

آخرین اخبار گیشه