اروپا برای دوران عدم حصول توافق برگزیت آماده می‌شود

برآورد نشست اخیر مقامات اروپایی در اتریش حاکی از این است که امکان دستیابی به توافق در زمینه برگزیت بسیار کم است و اروپایی‌ها خود را برای دوران عدم حصول توافق آماده می‌کنند.

آخرین اخبار گیشه