نگاهی به عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص جنگ ایران و عراق

نگاهی به عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که این شورا در مورد دو جنگ متفاوت یعنی جنگ عراق علیه ایران و اشغال کویت تا چه اندازه بر اساس استانداردهای دو گانه عمل کرده است.

آخرین اخبار گیشه