افشای طرح معاون دادستان کل آمریکا برای عزل ترامپ

یک رسانه آمریکایی جمعه گزارش داده معاون دادستان کل آمریکا سال گذشته طرحی برای برکنار کردن ترامپ از قدرت داشته است.

آخرین اخبار گیشه