سرنوشت داعش پس از شکست در عراق و سوریه چه می‌شود؟

العهد نوشت، با وجود اینکه یکی از کشورهای آفریقایی خطرناک ترین پناهگاه داعش در آینده نزدیک خواهد بود اما احتمال دارد که داعش یک عرصه مرکزی را برای فعالیت خود مد نظر نگیرد و در کار خود بر احیا و فعال سازی شاخه‌هایش متمرکز شود.

آخرین اخبار گیشه