وزیر دفاع پرتغال در ارتباط با پرونده دزدیده شدن تسلیحات ارتش استعفا کرد

در پی انتقادها از وزیر دفاع پرتغال در پرونده زدیده شدن تسلیحات ارتش، نخست‌وزیر این کشور سرانجام با استعفای وی موافقت کرد.

آخرین اخبار گیشه