مادر آمریکایی خودش و 4 فرزندش را کُشت

زن آمریکایی در ایالت تنسی 4 فرزندش را به رگبار بست و سپس خودکشی کرد.

آخرین اخبار گیشه