کره شمالی: خبرنگاران خارجی منتظر رویدادی بزرگ و مهم باشند

کره شمالی به خبرنگاران خارجی مستقر در این کشور گفته آماده وقوع «رویدادی بزرگ و مهم» در روز پنجشنبه باشند.

آخرین اخبار گیشه