دادگاه اروپا، روسیه را در گروگان‌گیری 2004 قفقاز مقصر دانست

دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا در راستای فشارهای غرب، مسکو را مسئول مرگ حدود چهارصد نفر در ماجرای گروگان‌گیری سال 2004 مدرسه بسلان در قفقاز شمالی فدراسیون روسیه دانست.

آخرین اخبار گیشه