برجام یک پیش نیاز بود و باید در ادامه FATF پذیرفته شود

زمان فیلم : 01:56

آخرین اخبار گیشه