فعال شدن قله آتشفشانی و افزایش قربانیان در اندونزی

زمان فیلم : 0:17

آخرین اخبار گیشه