خسارت ۱.۵ میلیاردی به شبکه برق در مازندران

زمان فیلم : 0:32

آخرین اخبار گیشه