تخریب کامل اردوگاه فلسطینی نشین "یرموک" سوریه توسط تروریست ها

زمان فیلم : 01:24

آخرین اخبار گیشه