22 کشته براثر سقوط کامیون حامل مهاجران به کانال آب در منطقه ازمیر ترکیه

زمان فیلم : 0:42

آخرین اخبار گیشه