لحظه تیرخوردن خبرنگار در فلسطین

زمان فیلم : 0:30

آخرین اخبار گیشه