تصاویری از تخریب شدید سیل و طوفان در شهرهای ایتالیا

زمان فیلم : 01:27

آخرین اخبار گیشه