تصاویر هوایی از تخریب شدید آتش سوزی در کالیفرنیا آمریکا

زمان فیلم : 0:29

آخرین اخبار گیشه