پرتاپ سه امتیازی لبرون جیمز در ثانیه آخر بازی که منجر به پیروزی کلیولند در مقابل ایندیانا شد را از تمامی زاویه ها مشاهده میکنید

مسابقه پنجم از مرحله پلی آف بسکتبال NBA 2017-18

ایندیانا پیسرز 2 

کلیولند کاوالیرز 3

آخرین اخبار گیشه